Mantelzorgmakelaar

Maida Robert

Als u mantelzorger bent, krijgt u er (soms plotseling) veel taken bij. Naast de zorg die u voor iemand hebt moet u ook allerlei zaken regelen, voor de ander maar ook voor uzelf. Om u hierbij te helpen kunt u een mantelzorgmakelaar inschakelen.

Mantelzorgmakelaar

Ik ben een zelfstandig en onafhankelijk werkende mantelzorgmakelaar en ik help mantelzorgers bij het regelen van zorg.

Als mantelzorgmakelaar ken ik de weg in de wereld van de zorg. Ik kan helpen bij vragen over zorg, welzijn, wonen, financiën, arbeid, wetten, regels en verzekeringen. Samen kijken we naar de knelpunten en mogelijkheden binnen de zorgsituatie van degene voor wie u zorgt. Hierdoor kunt u efficiënter gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Dit spaart u tijd, energie en geld.

Maida Robert

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen voor een naaste: hun partner, een kind, een ouder, een broer of zus, een goede vriend of vriendin…  Dit doen ze intensief en betrokken.

Naast het zorgen is er ook veel te regelen. Er is bijvoorbeeld thuiszorg of thuisverpleging nodig, er moet een rolstoel komen of een traplift. Of degene voor wie u zorgt kan niet meer thuis wonen of juist wel maar de woning moet aangepast worden. Of u zoekt dagbesteding of iemand die thuis begeleiding geeft. Misschien hebt u vragen over een PGB, over verlofregelingen of financiële bijdragen. Maar het kan ook dat u niet weet wat u zoekt en hulp nodig heeft om uit te zoeken wat er allemaal nodig en mogelijk is.

Doolhof aan informatie

Er ontstaat voor u vaak een doolhof aan informatie, regeltjes, loketten, financiële regelingen, eigen bijdragen en wetten. Zo is er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar wat is nou wat en komt die rolstoel nou via de WMO of de ZVW? En waar vraagt u deze aan? Hoe lang duurt zoiets? En wordt deze vergoed?

U kunt met tal van vragen komen te zitten waar u het antwoord niet op kunt vinden.

Wat kan ik voor u doen?


Kennis

Ik kan u helpen om na te gaan wat u nodig heeft. Ik breng met u de zorgsituatie in kaart. Ik maak het (weer) overzichtelijk voor u. Ik heb de kennis over de verschillende mogelijkheden en oplossingen. Ik weet hoe en waar dit aangevraagd en geregeld kan worden.

Tijd

Als u mij inschakelt scheelt u dat veel tijd en energie doordat ik uitzoekwerk en regeltaken van u overneem. Tijd die u al te weinig heeft. Energie die zo kostbaar is en die u vaak te kort komt.

Kosten

Ik heb inzicht in de kosten (bijvoorbeeld de hoogte van een eigen bijdrage) maar ook in wat het u oplevert of bespaart.

Planning van de werkzaamheden


Bij aanvang van de werkzaamheden kan ik aangeven hoe lang ik daar voor nodig heb. Als u een vraag heeft, heeft deze vrijwel altijd haast. Daar houd ik rekening mee. De wettelijke procedures kan ik helaas niet versnellen. Maar ik zal proberen u zo snel mogelijk de informatie te geven die u nodig heeft om een aanvraag of procedure te starten en u helpen met het aanvragen en het regelen daarvan.

Belangrijk hierbij is dat u zelf de beslisser blijft. Ik informeer en help u op uw verzoek.

Mijn werkgebied


Mijn werkzaamheden voer ik uit in diverse gemeenten, zoals Velsen, Beverwijk, Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Katwijk. 


Voor ALS-patiënten en hun mantelzorgers is mijn werkgebied groter.

Kosten en vergoeding


De kosten voor een mantelzorgmakelaar worden door zorgverzekeraars vergoed. Maar niet door allemaal of in alle pakketten. Op de lijst vergoeding mantelzorgmakelaars kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor zo’n vergoeding voor een mantelzorgmakelaar.

Daarnaast mag de mantelzorgmakelaar betaald worden uit het vrij besteedbare deel van een Persoons Gebonden Budget in de WLZ (niet in de ZVW).

In andere gevallen geldt een particulier tarief, waarover ik u dan zal informeren.

Beroepsvereniging


Ik heb de opleiding mantelzorgmakelaar gevolgd. En ik ben lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars BMZM en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Hoe bereikt u mij?


U kunt mij mailen of bellen:

e-mail adres: info@maidarobert.nl
telefoon: 06 50 212 713

info@maidarobert.nl 06 50 212 713